Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 IamNOOB 43 50
2 odeccit 42 50
3 Naive 41 50
4 ScoopyDoo 37 50
5 macotoWIZ 36 50
6 6apcyk 35 50
7 AgilityWiz 34 50
8 MGxh 30 50
9 DarkWarMG 29 50
10 XXXnet 29 50
11 ahihidn 27 40
12 ChuperM 25 40
13 Beidou 23 40
14 pAleSz 20 40
15 DlgngBukid 19 40
16 Dzsozi 19 40
17 BLACKASS 17 40
18 Ayahuasca 16 40
19 Aliy 16 40
20 3a9c1 16 40
21 Gendalfas 15 30
22 livita 15 30
23 LoveMaker 15 30
24 Tahihehe 15 30
25 KamisFG 15 30
26 Aspik 14 30
27 naitou 14 30
28 Djessy 14 30
29 smokeweed 14 30
30 DrAalia 12 30
31 KingofDeth 12 20
32 MIPTA 11 20
33 HarleyQ 11 20
34 Komorebi 11 20
35 Majestic 10 20
36 Manisaspor 10 20
37 paFoSs 9 20
38 nCuX 9 20
39 Ausine 9 20
40 VnGiaiTri1 9 20
41 SleepyFox 8 10
42 Stoney078 7 10
43 caove 7 10
44 SyndraX 7 10
45 Spectral 6 10
46 SmCopy 6 10
47 Ener0u 6 10
48 5KHIT 6 10
49 Deathwish 6 10
50 BillMap 6 10