Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 macotoWIZ 223 50
2 1stRW 212 50
3 Archon1109 201 50
4 DeViL 184 50
5 naitou 178 50
6 BlowBlade 178 50
7 haneda03 171 50
8 xhhh 170 50
9 macoWIZ 168 50
10 ChoiTetLon 168 50
11 ARTI4 165 40
12 Duarda 162 40
13 NguyenKien 153 40
14 naphalmor 146 40
15 SheZe 145 40
16 -Kanade- 142 40
17 Gelandewag 140 40
18 satuki 136 40
19 Dancez 126 40
20 MoH9I 122 40
21 Future2 119 30
22 DK007 116 30
23 Saladin 113 30
24 NaChille 104 30
25 Elegant 102 30
26 Hvoran 97 30
27 AgilityWiz 90 30
28 Demons 90 30
29 remix26 89 30
30 Koresz16 82 30
31 iNNOVwiz 80 20
32 ThanhXu 79 20
33 MTuyetLinh 73 20
34 Nechto 73 20
35 SeaLord 65 20
36 Glorfindel 65 20
37 GC2311 65 20
38 BestKD 62 20
39 -Dracula- 60 20
40 TyraelMG 58 20
41 Rfid 55 10
42 Leonardooo 54 10
43 Evil 54 10
44 OTSOSET 52 10
45 BOMBRDIR 50 10
46 Monicle 49 10
47 firewall 42 10
48 SLENDERMAN 41 10
49 P1rate 40 10
50 stormik 39 10