Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Tinker 126 50
2 xhhh 120 50
3 macotoWIZ 110 50
4 satuki 107 50
5 naitou 107 50
6 macoWIZ 107 50
7 haneda03 106 50
8 Arw3n 96 50
9 PrizraK 95 50
10 DeadRabbit 93 50
11 ZloVreda 92 40
12 NeppySaph 91 40
13 SeaDeviL 90 40
14 MUcityboy 89 40
15 KangToRo 87 40
16 Sumik 86 40
17 Clementino 83 40
18 AlinaStark 76 40
19 SLENDERMAN 75 40
20 LostinMU 74 40
21 RNSX 73 30
22 T1Faker 68 30
23 Tequilaa 67 30
24 GoOgIe 66 30
25 Elvis 65 30
26 zpepirotho 60 30
27 QUIGONJINN 59 30
28 GUARD 57 30
29 SkyBeT 55 30
30 2TAY2KIEM 54 30
31 LordMomon 53 20
32 UbiKentang 52 20
33 Beelzebmon 48 20
34 MattWiz 45 20
35 Srixon 45 20
36 -Evil- 44 20
37 Spells 44 20
38 Misstake 42 20
39 ZzThanoszZ 41 20
40 VonEasyGG 40 20
41 Mattoni 39 10
42 Jennyfer 39 10
43 JingYuan 37 10
44 WickedSM 37 10
45 AIbedo 36 10
46 -Phoenix- 35 10
47 HoaHongDen 34 10
48 Mysterious 34 10
49 kakijalang 34 10
50 bucho 32 10