Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 macotoELF 110 50
2 1stSL 99 50
3 BOMBRDIR 95 50
4 ARTI4 95 50
5 MsDevil 93 50
6 Duarda 92 50
7 Perv1K 91 50
8 dw04 81 50
9 haneda03 79 50
10 Niggers 75 50
11 naitou 73 40
12 Peetheruss 69 40
13 ChoiTetLon 69 40
14 MTuyetLinh 66 40
15 Gelandewag 66 40
16 ThanhXu 65 40
17 EmCayZen 65 40
18 Glorfindel 63 40
19 macoWIZ 62 40
20 satuki 55 40
21 Elegant 55 30
22 iNNOVwiz 49 30
23 Cuuphu 45 30
24 FuKaCzU 43 30
25 Maddog 42 30
26 -SKY- 40 30
27 Demons 38 30
28 DarkDark 33 30
29 LilTh 31 30
30 SexyLADY 31 30
31 XXXnet 31 20
32 -Dragon- 30 20
33 Morph 30 20
34 Vemorix 30 20
35 Tr0LLz0R 27 20
36 GUARD 21 20
37 JoeDalton 20 20
38 Evil 20 20
39 Itto 20 20
40 delsun 15 20
41 Dreams 15 10
42 Brutee 14 10
43 DeLovou 14 10
44 Lordziu 14 10
45 SkorpX 14 10
46 Tinderella 13 10
47 Slyther 13 10
48 Chelsea 11 10
49 ColaMinsk 11 10
50 Spartac 10 10