Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 ARTI4 68 50
2 macotoELF 64 50
3 ChuperM 56 50
4 -XuanTYCT- 48 50
5 Duarda 46 50
6 naitou 45 50
7 ZiMeK2 45 50
8 ChoiTetLon 44 50
9 Incolldar 42 50
10 Elegant 38 50
11 Naive 34 40
12 TrainZen 30 40
13 haneda03 29 40
14 ThanhXu 28 40
15 macoSUM 26 40
16 XXXnet 26 40
17 XAOS 25 40
18 RicEci 21 40
19 WorstMuEv 20 40
20 BuomHong 17 40
21 Chelsea 15 30
22 satuki 14 30
23 NiceDream 14 30
24 InnerDemon 14 30
25 xhhh 13 30
26 R1oT 13 30
27 Incoldar 12 30
28 Bentot 12 30
29 Bagiet 12 30
30 Dambldor 10 30
31 Cuugia 9 20
32 CTapPuKaH 9 20
33 Galiafcik 9 20
34 smokeweed 9 20
35 Harut 8 20
36 JesusWins 7 20
37 RNSX 6 20
38 Bkshen 6 20
39 kaukas 6 20
40 Miraak 6 20
41 1stAA 4 10
42 BuleczkaPL 4 10
43 Samatha 4 10
44 pistolas 3 10
45 xeimaJ 3 10
46 baguhan 3 10
47 SumBumBum 3 10
48 KyoJuro 3 10
49 ShiRu 3 10
50 SlayGod 3 10