Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Rampage69 81 50
2 fdfd 81 50
3 HorusMG 73 50
4 odeccit 63 50
5 macotoWIZ 61 50
6 DarkWarBK 55 50
7 xhhhhh 48 50
8 AgilityWiz 46 50
9 Leidak 40 50
10 Psyhopata 38 50
11 PainkiIIer 35 40
12 6apcyk 33 40
13 XasaN 22 40
14 zevborg 18 40
15 RsaMon 18 40
16 soulblade 16 40
17 Vradiskir 14 40
18 DryG 12 40
19 HyHa 10 40
20 MarfiMG 9 40
21 mashinalom 9 30
22 KayZer2 8 30
23 Magig2 8 30
24 Kadzilla 7 30
25 TOP4EK 7 30
26 ChuperM 7 30
27 iNecro 6 30
28 dambe1 6 30
29 SaXaliHeC 6 30
30 EshyMavee 5 30
31 fazards 5 20
32 AlphaMg 5 20
33 satuki 5 20
34 IPPPPP 5 20
35 IoneIycat 4 20
36 Kingdom 4 20
37 elfxh 4 20
38 Ego12 4 20
39 RRREEEDDDD 4 20
40 MazelSum 4 20
41 slash23 4 10
42 apalis 4 10
43 Bartt 4 10
44 Dagon 3 10
45 ConnondaIe 3 10
46 POpcoRNHUB 3 10
47 Aenima 3 10
48 lologo 3 10
49 Stickes 3 10
50 Ko100Lom 3 10