Xếp hạng

Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 ScoopyDoo 35 50
2 BuffTeam 34 50
3 JeanPhoto 34 50
4 BBBaaa 29 50
5 MGCosmin 28 50
6 Dmitriy 27 50
7 GodRa 26 50
8 xhhh 25 50
9 macotoWIZ 24 50
10 BoThangBua 23 50
11 ZloVreda 20 40
12 Yuei 20 40
13 Krackers 19 40
14 LostinMU 18 40
15 SIUUUUUU 17 40
16 RNSX 17 40
17 MTuyetLinh 16 40
18 ToTheMoon 16 40
19 Positive 15 40
20 Arw3n 14 40
21 -EagleOw- 14 30
22 SuperRich 12 30
23 iNNOVwiz 12 30
24 bigcsaj 11 30
25 SheZe 10 30
26 naitou 10 30
27 haneda03 10 30
28 LordBodex 10 30
29 Kidzor 10 30
30 zsolti 10 30
31 AgilityWiz 9 20
32 macoWIZ 9 20
33 satuki 8 20
34 metallman 8 20
35 MADAFAKA 7 20
36 Eslomanco 7 20
37 Nati 7 20
38 JPXO 6 20
39 RAstynail 6 20
40 Saulite 6 20
41 -ORION- 5 10
42 SonTung 5 10
43 MidnighT 5 10
44 NEVERHEARD 4 10
45 Miruna 4 10
46 Gwynnbleid 4 10
47 Grifindor 3 10
48 PinkBull 3 10
49 Elfania 3 10
50 QUIGONJINN 3 10