Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Roon 124 50
2 macotoWIZ 115 50
3 LazyCat 112 50
4 Knuckle 107 50
5 i-W-A-P-i 102 50
6 xhhh 97 50
7 naitou 90 50
8 macoWIZ 90 50
9 haneda03 90 50
10 MoFattSi 90 50
11 satuki 89 40
12 ZloVreda 89 40
13 -Mokus- 86 40
14 LostinMU 76 40
15 SLENDERMAN 72 40
16 Gh0st 68 40
17 JeanPhoto 67 40
18 Mythwanted 66 40
19 Gunerman 63 40
20 BoThangBua 62 40
21 Tequilaa 59 30
22 Glorfindel 57 30
23 razvedka 56 30
24 RNSX 53 30
25 porlo01 52 30
26 6e3uMeHu 51 30
27 EmSipLord 49 30
28 PrizraK 49 30
29 RockMan 48 30
30 megaomega 48 30
31 Belphegor 46 20
32 1STEP 46 20
33 Arw3n 45 20
34 iNNOVwiz 43 20
35 MTuyetLinh 40 20
36 npu3pak 39 20
37 BuffTeam 36 20
38 TheMaster 34 20
39 Bz176 33 20
40 COSIN 33 20
41 kurisu 31 10
42 LaoKim 31 10
43 Chak 29 10
44 ToTheMoon 28 10
45 -AzTeC- 28 10
46 BOGUS 28 10
47 ReMoNd 28 10
48 Bejbe 28 10
49 JeanClone 28 10
50 KangToRo 27 10