Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Opis Mystic Knight 14 35
2 slayers2 Slaughterer 13 30
3 EfBuff Noble Elf 8 25
4 DuyVinhX Soul Wizard 6 20
5 Lally Noble Elf 6 15
6 TheMachine Illusion Master 5 15
7 vetal1987 Noble Elf 4 15
8 Kundunvui Shine Wizard 4 15
9 Ka4oks Grand Master 3 15
10 Lukasz Slaughterer 3 15
11 Dexrevamp Soul Wizard 3 10
12 Atlanta Luminous Wizard 3 10
13 ChroMG Dual Master 2 10
14 DreamLife Dragon Knight 2 10
15 Tun4uk Rune Grand Master 2 10
16 GietTG High Guncrusher 1 5
17 IRIS Empire Lord 1 5
18 Draziw Majestic Rune Wizard 1 5
19 HoLietNa Noble Elf 1 5
20 PryzmSM Soul Wizard 1 5