Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Elegant Soul Wizard 8 35
2 Azir Dragon Knight 6 30
3 NgocTrjnh Slaughterer 4 25
4 ExcuseMe Empire Lord 2 20
5 SuperTun Majestic Rune Wizard 2 15
6 OveRStaR Magic Knight 1 15
7 MinhPhuc Dimension Summoner 1 15
8 AngelEyes Majestic Rune Wizard 1 15
9 - - - 15
10 - - - 15
11 - - - 10
12 - - - 10
13 - - - 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5