Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Viking Dual Master 22 35
2 dohteM Dragon Knight 18 30
3 D3MonSL Slaughterer 17 25
4 Magician Soul Wizard 13 20
5 KaKaGaMing Lord Emperor 11 15
6 English Empire Lord 11 15
7 GrowLancer Shining Lancer 6 15
8 Avril Muse Elf 5 15
9 oOoBOSSoOo Dragon Knight 5 15
10 GreydeR Fist Blazer 4 15
11 SinhMr Shining Lancer 4 10
12 Anabel Master Slayer 4 10
13 world Master Slayer 3 10
14 marames High Elf 3 10
15 Cor7ez Dragon Knight 3 10
16 KpecT Dimension Summoner 3 5
17 SuperCanon High Guncrusher 2 5
18 Erektus Grand Master 2 5
19 Echiko High Elf 2 5
20 HEXPuCTb Magic Knight 2 5