Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Titan Dragon Knight 24 35
2 Chrome Noble Elf 24 30
3 Carbon Soul Wizard 24 25
4 Ruby Soul Wizard 24 20
5 Chrome1 Noble Elf 24 15
6 Psychotata Empire Lord 22 15
7 Wunsz Soul Wizard 20 15
8 Morphine Soul Wizard 19 15
9 KaKaNguyen Empire Lord 18 15
10 DrStrange Empire Lord 18 15
11 DacLotZ Empire Lord 15 10
12 Ashiara High Elf 15 10
13 Ralie High Elf 15 10
14 KhanJJ Empire Lord 15 10
15 Khaki Slaughterer 15 10
16 GreatMagic Magic Knight 13 5
17 CEBEP Dragon Knight 13 5
18 Vlad Fist Master 11 5
19 PinkBull Dragon Knight 8 5
20 Butterfly Noble Elf 8 5