Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 4USD Empire Lord 18 35
2 BroHandSom Dragon Knight 12 30
3 Chelsea Magic Knight 10 25
4 baoanh Grand Master 7 20
5 Verse Empire Lord 5 15
6 Kanade Soul Wizard 5 15
7 BlondChick Mirage Lancer 4 15
8 Morphine Soul Wizard 3 15
9 MilKyn Dimension Summoner 3 15
10 Wild Lord Emperor 3 15
11 DacLotZ Empire Lord 2 10
12 LeoNiDas Empire Lord 2 10
13 NastyDark Dragon Knight 2 10
14 Nestor Lord Emperor 2 10
15 RNSX Magic Knight 2 10
16 Gabriel Grand Master 2 5
17 BeHero Grand Master 2 5
18 Gaming Shining Lancer 1 5
19 Trustme Noble Elf 1 5
20 Marcus Magic Knight 1 5