Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Endgame Nympho High Elf 21 35 Online
2 WoDs Djeisik Mystic Knight 18 30 Online
3 AEXaHoi ChivAsxXx Noble Elf 18 25 Online
4 POLICE Cocaine Mystic Mage 15 20 Online
5 P0LICE PandaKing Dimension Summoner 13 15 Online
6 POLICE SHARK777 Mirage Lancer 12 15 Online
7 Terroris OnHis Mystic Knight 10 15 Online
8 Terroris BufSML Noble Elf 10 15 Online
9 GrYeuTho Kumanthong Majestic Rune Wizard 10 15 Online
10 HeLL TURKOGLU High Elf 10 15 Online
11 POLICE THANHVAN Slaughterer 9 10 Online
12 POLICE SatThuMu Soul Wizard 9 10 Online
13 - NICOLE Dimension Summoner 9 10 Online
14 - KN1GHT Empire Lord 8 10 Online
15 WoDs oWNz Luminous Wizard 7 10 Online
16 WoDs FilippR Lord Emperor 7 5 Online
17 MAFIA EvaElfi Noble Elf 7 5 Online
18 AEXaHoi TruckKunV Grand Master 7 5 Online
19 WoDs PAPICH High Guncrusher 6 5 Online
20 Legends Skabio Mystic Knight 6 5 Offline