Xếp hạng

Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 massacre Magic Knight 8 35
2 NrOne High Elf 5 30
3 ZuBuLem Dimension Master 4 25
4 ip14ProMax Fist Blazer 4 20
5 Promise Noble Elf 3 15
6 KhungLong Empire Lord 2 15
7 JIapuK Soul Wizard 2 15
8 Blax Empire Lord 2 15
9 AMups Lord Emperor 2 15
10 MageK Luminous Wizard 2 15
11 Emcore Lord Emperor 2 10
12 Snake1989 Lord Emperor 2 10
13 BadGirl High Elf 1 10
14 Enel Lord Emperor 1 10
15 Godx Magic Knight 1 10
16 CzaryMary Rune Grand Master 1 5
17 MGCHEM Magic Knight 1 5
18 Pizda Soul Wizard 1 5
19 ed1ii Master Slayer 1 5
20 -BusCu- Magic Knight 1 5