Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 prev Dragon Knight 9 35
2 I7ATPOH Soul Wizard 7 30
3 Reaper Master Slayer 4 25
4 Chilled Soul Wizard 3 20
5 Satana Magic Knight 2 15
6 TargiHUN Empire Lord 2 15
7 wodka High Guncrusher 1 15
8 Raziel Lord Emperor 1 15
9 world Slaughterer 1 15
10 QUIGONJINN Magic Knight 1 15
11 PEBOJlbBEP Empire Lord 1 10
12 - - - 10
13 - - - 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5