Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 SatThuMu High Guncrusher 10 35
2 SMKent Soul Wizard 9 30
3 NuChienEF Noble Elf 9 25
4 Demonyci Noble Elf 6 20
5 BigBang Mystic Knight 6 15
6 MoPo3 Empire Lord 5 15
7 Pest Luminous Wizard 4 15
8 DarcnessUA Mystic Knight 3 15
9 Kate Dimension Summoner 3 15
10 LastLord Mystic Knight 3 15
11 Pineapple High Elf 2 10
12 Siwson Master Slayer 2 10
13 -Manila- Mystic Knight 2 10
14 Phalanx Illusion Master 2 10
15 Black007 Soul Wizard 1 10
16 Ciolacu Mystic Knight 1 5
17 Amadeys Slaughterer 1 5
18 Shiva Noble Elf 1 5
19 Pachu Noble Elf 1 5
20 Jinz Magic Knight 1 5