Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Elegant Soul Wizard 301 20000
2 ChoiTetLon Soul Wizard 301 20000
3 Kanade Soul Wizard 301 20000
4 B52shot Noble Elf 301 20000
5 RNSX Magic Knight 299 19000
6 BroHandSom Dragon Knight 299 19000
7 Chelsea Magic Knight 295 19000
8 EmCayZen Empire Lord 295 19000
9 XooooooX Dimension Summoner 292 19000
10 imZeus Empire Lord 292 18950
11 ExcuseMe Empire Lord 292 18950
12 MinhPhuc Dimension Summoner 292 18950
13 Diluc Soul Wizard 291 19000
14 Verse Empire Lord 286 18060
15 -Dragon- Dragon Knight 286 18060
16 o0-BOSS-0o Dragon Knight 286 18060
17 Maho Soul Wizard 286 18010
18 RoseKiIler Dragon Knight 286 18060
19 Onizuka Empire Lord 286 18060
20 Trending Shining Lancer 286 18060
21 -CrueL- Slaughterer 286 18060
22 AshSaga Empire Lord 286 18060
23 ThanhXu Empire Lord 286 18010
24 Kiritokun Dragon Knight 286 18010
25 SKYBREAK Empire Lord 286 18070
26 CaTaY Soul Wizard 286 18010
27 HellKeeper Empire Lord 286 18210
28 ARTI4 Magic Knight 286 18010
29 ncux Dragon Knight 284 17915
30 -Godzilla- Magic Knight 284 17915
31 Robin Noble Elf 282 17870
32 LeoNiDas Empire Lord 280 17025
33 -Beasty- Dragon Knight 279 17025
34 TuanAmPhu Dragon Knight 279 16975
35 MamaElf Noble Elf 279 17025
36 HvaT Empire Lord 279 17025
37 UnDead Soul Wizard 279 17025
38 Gaming Shining Lancer 279 17025
39 VinhFake Dragon Knight 279 17025
40 NastyDark Dragon Knight 279 17025
41 SterydKrD Dragon Knight 279 17025
42 Dewars Soul Wizard 277 17025
43 -Slipknot- Magic Knight 277 17025
44 ThaEm Soul Wizard 277 17025
45 Kotex Empire Lord 277 17025
46 Maddog Magic Knight 277 16975
47 ZzBaozZ Dragon Knight 276 17025
48 -DungVN- Soul Wizard 276 17025
49 Toang Empire Lord 276 17025
50 KaKaNguyen Empire Lord 276 17025
51 coolboy23 Soul Wizard 276 17025
52 VinhDZ Shining Lancer 276 17025
53 DacLotZ Empire Lord 276 17025
54 ZzKuanhzZ Empire Lord 276 17025
55 Excilent Slaughterer 275 17025
56 -Dewars- Dimension Summoner 274 17025
57 Krat0s Fist Blazer 274 17025
58 StingChanh Empire Lord 271 16775
59 Respect Empire Lord 271 16775
60 Rintaa Dragon Knight 271 16775
61 AlphaLV Dragon Knight 271 16775
62 JonSnow Magic Knight 270 15975
63 Phovos Soul Wizard 270 15975
64 MrsVerse Majestic Rune Wizard 269 15975
65 Sylver Fist Blazer 268 16830
66 Vanzator Fist Blazer 266 15975
67 SilverMan Soul Wizard 265 15975
68 HikariYU Dimension Summoner 264 15975
69 WhatAHell Slaughterer 263 15975
70 OveRStaR Magic Knight 260 15225
71 AngelEyes Majestic Rune Wizard 260 15225
72 Cuuphu Empire Lord 260 15225
73 SuperTun Majestic Rune Wizard 260 15225
74 RoseKiIIer Empire Lord 260 15210
75 edossi Soul Wizard 260 15225
76 Azir Dragon Knight 259 15225
77 BestGL Shining Lancer 256 14850
78 1TiaHyVong Noble Elf 256 14975
79 VVTF Soul Wizard 252 14850
80 RFMagano Fist Blazer 252 14850
81 Ahihil Slaughterer 251 14725
82 ytka Magic Knight 250 13815
83 Witch Dimension Summoner 250 13725
84 VerseMG Magic Gladiator 250 0
85 HellHound Soul Wizard 248 13725
86 Razzil Soul Wizard 248 13725
87 fyzalov Fist Blazer 244 13475
88 DevilKing Empire Lord 243 13475
89 GniewaS Noble Elf 243 13475
90 AASASA Dark Knight 242 0
91 K9GaTuBe Dimension Summoner 240 12540
92 Dart Dragon Knight 237 12530
93 BacMenh Empire Lord 235 12410
94 GreatMagic Magic Knight 235 12410
95 Slipknot Magic Knight 232 12170
96 iNNOVwiz Soul Wizard 230 11400
97 -LittleT- Soul Wizard 230 11400
98 opolo Slaughterer 230 11400
99 Morwena Dragon Knight 230 11400
100 Meissie Noble Elf 230 11410