Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Light Slaughterer 301 15025
2 Fate Fist Blazer 301 15025
3 Lunaraa Majestic Rune Wizard 301 15025
4 Amadeys Slaughterer 301 15115
5 PryzmSM Soul Wizard 301 15025
6 Shiva Noble Elf 301 15025
7 BeMe Soul Wizard 301 15730
8 ed1ii Slaughterer 301 15025
9 Emcore Empire Lord 301 15025
10 WROTXER Soul Wizard 301 15025
11 -Dupont- Empire Lord 301 15025
12 10JQKA Mystic Knight 301 15025
13 34No1 Empire Lord 301 15025
14 massacre Magic Knight 301 15025
15 Opis Mystic Knight 301 15025
16 DragonLuck Shining Lancer 301 15025
17 -Avenger- Slaughterer 301 15025
18 Umbrella Slaughterer 301 15025
19 SoloEagle Shining Lancer 301 15025
20 -SimpLord- Luminous Wizard 301 15025
21 Dolphin Empire Lord 301 15025
22 DuyVinhX Soul Wizard 301 15025
23 RE5PECT Fist Blazer 301 15025
24 SMKent Soul Wizard 301 15025
25 GoldRabbit Noble Elf 301 15115
26 MegaVolt Soul Wizard 301 15025
27 BlackWidow Mystic Mage 301 15055
28 MiniMe Majestic Rune Wizard 301 15100
29 Elwyn Dimension Summoner 301 15025
30 Singular Dragon Knight 301 15025
31 -Blank0305 Soul Wizard 301 15025
32 -BusCu- Mystic Knight 301 15025
33 Piiktas High Guncrusher 301 15025
34 dlwlrma Dimension Summoner 301 15025
35 SatThuMu High Guncrusher 301 15025
36 Ghetto Empire Lord 301 15025
37 SKYLIGHT47 Empire Lord 301 15025
38 IRIS Empire Lord 301 15025
39 ConChimNon Slaughterer 301 15025
40 Finixx Dragon Knight 301 15025
41 Abelma Majestic Rune Wizard 301 15025
42 HoLietNa Noble Elf 301 15025
43 -Dream- Soul Wizard 301 15025
44 Mattoni Soul Wizard 301 15025
45 optical Dragon Knight 301 15025
46 DipDip Slaughterer 301 15025
47 Hella Noble Elf 301 15025
48 Crazybaby Dimension Summoner 301 15125
49 -Blank0313 Noble Elf 301 15025
50 -Blank0368 Mystic Knight 301 15025
51 Agust Magic Knight 301 15025
52 Ashe Noble Elf 301 15025
53 nirs000004 Dark Lord 301 0
54 DLCC Dark Lord 301 0
55 Razor Soul Wizard 300 15025
56 -Fancy- Mystic Knight 300 15025
57 22222 Dragon Knight 300 15025
58 MsDevil Slaughterer 299 14025
59 -Money- Dragon Knight 299 14025
60 Corsar Dimension Summoner 299 14025
61 Dexrevamp Soul Wizard 298 14025
62 MagicStr Magic Knight 298 14025
63 SlimShady Empire Lord 298 14025
64 Rastamann Mystic Knight 298 14070
65 Kyozo Shining Lancer 297 14025
66 DarcnessUA Mystic Knight 297 14025
67 PtaQ Dragon Knight 297 14025
68 Faaaa Dragon Knight 297 14025
69 MikeHope Noble Elf 297 14025
70 Damite Majestic Rune Wizard 297 14065
71 6ix9ice Magic Knight 296 14025
72 Vena Noble Elf 296 14025
73 ChicagoBul Dragon Knight 295 14025
74 Black007 Soul Wizard 295 14025
75 sugardaddy Luminous Wizard 295 14025
76 -Blank0100 Soul Wizard 295 14025
77 Immortalqq Dragon Knight 295 14025
78 Versace Shining Lancer 294 14025
79 Stranger Empire Lord 294 14025
80 Jinz Magic Knight 294 14025
81 -Blank0050 Mystic Knight 294 14025
82 VnFear Soul Wizard 294 14025
83 DCR2 Magic Knight 294 14025
84 Aida Noble Elf 293 14025
85 NewOrder Slaughterer 293 14025
86 BeasTT Empire Lord 293 14025
87 DeviL Slaughterer 293 14025
88 -Blank0094 Mystic Knight 293 14025
89 Heisenberg Mystic Knight 293 14025
90 -Blank0351 Mystic Knight 293 14025
91 Atlanta Luminous Wizard 292 14025
92 ReaLtECHNO Dragon Knight 292 14025
93 -Gromp- High Guncrusher 292 14025
94 Bendora Mystic Knight 292 14025
95 Raiden Illusion Master 292 0
96 Evander Magic Knight 291 14025
97 -KLEE- Dragon Knight 291 14025
98 -Vanzator- Fist Blazer 290 13550
99 hung38 Luminous Wizard 290 13580
100 Morte Dimension Summoner 290 13550