Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Boss Shining Lancer 211 9455
2 Gilgamesh Soul Wizard 211 9455
3 SuperRich Magic Knight 211 9455
4 HEXPuCTb Magic Knight 211 9455
5 AlQueda Fist Blazer 211 9455
6 Pered0Zzz Dragon Knight 211 9455
7 Koza4oK High Guncrusher 208 8800
8 Belarus Soul Wizard 208 8800
9 ChuaTeBC Empire Lord 206 8590
10 TargiHUN Lord Emperor 205 8590
11 3axap Empire Lord 204 8590
12 Kakashi Empire Lord 203 8485
13 Viking Dual Master 202 8380
14 Kast Noble Elf 201 8275
15 TOIVO Lord Emperor 201 8275
16 BeSam Slaughterer 201 8275
17 Crime Slaughterer 201 8275
18 Mastermind Slaughterer 200 7775
19 SuperCanon High Guncrusher 199 7775
20 Nymphe Noble Elf 193 7475
21 GDucky Dragon Knight 191 7275
22 Magician Soul Wizard 191 7275
23 Again Lord Emperor 191 7275
24 GoodBoy Lord Emperor 191 7275
25 EVER Dimension Summoner 191 7275
26 Ryzen Master Gunbreaker 191 7275
27 iCore Dual Master 191 7275
28 l33t Grand Master 191 7275
29 Moraxella Rune Grand Master 190 6825
30 Madara Soul Wizard 189 6825
31 Hashirama Magic Knight 189 6845
32 GrowLancer Shining Lancer 187 6635
33 IroNteEtH Blade Master 184 6540
34 D3MonSL Slaughterer 183 6445
35 SinhMr Shining Lancer 182 6655
36 MakuaBeJIu Majestic Rune Wizard 181 6445
37 Rinn Noble Elf 181 6445
38 dohteM Dragon Knight 179 5930
39 xCZRx Lord Emperor 178 5930
40 Cor7ez Dragon Knight 177 5840
41 Goodfella Slaughterer 176 5750
42 Chaos Magic Knight 174 5750
43 JewJitsu Noble Elf 174 5750
44 Claudia Shining Lancer 171 5660
45 CoMbatCat Dual Master 171 5660
46 MiniUzi Lord Emperor 171 5660
47 Minato Lord Emperor 171 5660
48 TakerXSM Grand Master 169 5175
49 Corpse Dimension Summoner 169 5175
50 Detective Magic Knight 169 5175
51 TakeThat Slaughterer 168 5175
52 Oliviera High Guncrusher 167 5175
53 Dober Lord Emperor 166 5175
54 Ersia High Elf 165 5175
55 DinDonJuan Empire Lord 164 5175
56 ARGEA High Elf 163 5090
57 Symphony Dimension Summoner 163 5090
58 Kanpu3 Slaughterer 163 5090
59 Opasnii Dragon Knight 163 5090
60 pooh Fist Blazer 161 4920
61 pokerstars Soul Wizard 161 4920
62 Dragun Lord Emperor 161 4920
63 Fear Majestic Rune Wizard 161 4920
64 HaNzO Soul Wizard 161 4960
65 InFate Majestic Rune Wizard 160 4545
66 Shmell Slaughterer 159 4465
67 DarkFalz Blade Master 158 4465
68 Hoasava Noble Elf 158 4465
69 Ghoul Empire Lord 158 4465
70 Vladeus High Guncrusher 158 4465
71 Ferrum Lord Emperor 157 4465
72 RE5PECT High Guncrusher 157 4465
73 AlitaCZ Blade Master 157 4465
74 pooF Noble Elf 156 4465
75 DaddyRF Fist Master 156 4465
76 Felicity Dimension Summoner 154 4465
77 Fury Shining Lancer 153 4385
78 SexMaster Dragon Knight 153 4385
79 XaTuKo Grand Master 153 4385
80 Pavlas Lord Emperor 153 4385
81 InformaTor High Elf 153 4385
82 CJIecapb Empire Lord 152 4305
83 kosandrDW Soul Wizard 152 4305
84 EExxa High Elf 152 4305
85 -Ngau- Blade Master 152 4305
86 0Days Master Slayer 152 4305
87 RAGDOLL Lord Emperor 152 4305
88 Hatun Dimension Summoner 152 4305
89 English Empire Lord 150 3875
90 mrBilbo Dragon Knight 150 3875
91 MrVIC Empire Lord 150 3875
92 MAMKA Slaughterer 150 3875
93 Fireman Master Gunbreaker 150 3875
94 Koresz16 Soul Wizard 150 3875
95 FaceBook Dimension Master 150 3875
96 VenoM Grand Master 150 3875
97 moon Dual Master 150 3875
98 PoppY Noble Elf 150 3875
99 Cr1m1naL Grand Master 150 3875
100 GWindy Majestic Rune Wizard 150 3875