Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 BlackWidow Mystic Mage 301 15055
2 Kate Dimension Summoner 301 15025
3 Shiva Noble Elf 301 15025
4 -Manila- Mystic Knight 301 15025
5 Amadeys Slaughterer 301 15115
6 Katey Noble Elf 301 15025
7 Rixxar Dragon Knight 301 15025
8 HarleyQuin Soul Wizard 301 15025
9 Razor Soul Wizard 301 15025
10 -SimpLord- Luminous Wizard 301 15025
11 Abelma Majestic Rune Wizard 301 15025
12 Light Slaughterer 301 15025
13 Naive Magic Knight 301 15025
14 SantaCruz Magic Knight 301 15065
15 -Walker- Soul Wizard 301 15025
16 34No1 Empire Lord 301 15025
17 Ashe Noble Elf 301 15025
18 ConChimNon Slaughterer 301 15025
19 Singular Dragon Knight 301 15025
20 AdrianDY Dragon Knight 301 15025
21 ConCuaChua Dragon Knight 301 15025
22 SlimShady Empire Lord 301 15025
23 -Kanade- Mystic Knight 301 15025
24 IRIS Empire Lord 301 15025
25 MagicStr Magic Knight 301 15025
26 Aedrian Noble Elf 301 15025
27 BeMe Soul Wizard 301 17520
28 Fate Fist Blazer 301 15025
29 SatThuMu1 High Guncrusher 301 15025
30 Aries Noble Elf 301 15025
31 Ghetto Empire Lord 301 15025
32 MiniMe Majestic Rune Wizard 301 15100
33 -BusCu- Mystic Knight 301 15025
34 DipDip Slaughterer 301 15025
35 Faaaa Dragon Knight 301 15025
36 -Dupont- Empire Lord 301 15025
37 -Scoopy Soul Wizard 301 15025
38 22222 Dragon Knight 301 15025
39 Chiryo Empire Lord 301 15025
40 Dipper Slaughterer 301 15025
41 AsASin Slaughterer 301 15025
42 MegaVolt Soul Wizard 301 15025
43 Jinz Magic Knight 301 15125
44 optical Dragon Knight 301 15025
45 SoloEagle Shining Lancer 301 15025
46 Umbrella Slaughterer 301 15025
47 -Hong10- Soul Wizard 301 15025
48 -Zeus- Mystic Knight 301 15025
49 Finixx Dragon Knight 301 15025
50 HoLietNa Noble Elf 301 15025
51 massacre Magic Knight 301 15025
52 PhuongLan Shining Lancer 301 15025
53 SirD Luminous Wizard 301 15085
54 Nauseda Dragon Knight 301 15025
55 redmoonxx Soul Wizard 301 15025
56 SatThuMu High Guncrusher 301 15025
57 Aragorn Slaughterer 301 15025
58 Elwyn Dimension Summoner 301 15025
59 GoldRabbit Noble Elf 301 15115
60 Mattoni Soul Wizard 301 15025
61 Pineapple Noble Elf 301 15025
62 XiaoTian Mystic Knight 301 15025
63 Damite Majestic Rune Wizard 301 15065
64 Agust Magic Knight 301 15025
65 MageK Luminous Wizard 300 14965
66 Oteki Slaughterer 300 5275
67 XiaoNian Dimension Summoner 300 15025
68 Black007 Soul Wizard 299 14025
69 XiTocDo Dimension Summoner 298 14025
70 PtaQ Dragon Knight 298 14025
71 Romantic Noble Elf 298 14025
72 Gold High Guncrusher 298 13910
73 Kyozo Shining Lancer 297 14025
74 Gwen Mystic Knight 297 14025
75 Aida Noble Elf 296 14025
76 6ix9ice Magic Knight 296 14025
77 ChicagoBul Dragon Knight 296 14025
78 NuChienEF Noble Elf 296 14025
79 Haruko Majestic Rune Wizard 296 14025
80 NaoLoan Noble Elf 296 14025
81 -Lucifer- Empire Lord 294 14025
82 Maya Shining Lancer 294 14025
83 -Dvr- Mystic Knight 293 14025
84 CKEJjETOH Noble Elf 293 14085
85 Taolinn Magic Knight 293 14025
86 Euxen High Guncrusher 293 14025
87 pankerok Magic Knight 293 14025
88 BufBuf Noble Elf 292 14025
89 JemZupe Noble Elf 292 14025
90 Morte Dimension Summoner 292 14025
91 -KLEE- Dragon Knight 291 14025
92 AMups Empire Lord 290 13550
93 Shinpai Fist Blazer 290 13550
94 CKEJIET Mystic Knight 289 13550
95 Lally Noble Elf 289 13550
96 Ka4oks Soul Wizard 284 13550
97 Wodzianka Noble Elf 284 13550
98 Nebula Luminous Wizard 284 13550
99 Draziw Majestic Rune Wizard 283 13550
100 hKNELF Noble Elf 281 13550