Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 1Vs100 HienYeu091 Soul Wizard 251 12325 Online
2 Endgame Pasha Mystic Knight 251 12325 Online
3 TURK Burcu Noble Elf 251 12325 Online
4 WoDs noComents Slaughterer 251 12325 Online
5 Endgame Nympho Noble Elf 251 12275 Online
6 1Vs100 OnHis Mystic Knight 250 11325 Online
7 Endgame Looney Slaughterer 250 11325 Online
8 - Alcoholic Mystic Knight 250 11325 Online
9 1Vs100 Orange Empire Lord 249 11325 Online
10 AEXaHoi Aquafina Slaughterer 244 11125 Online
11 WoDs XPEH Empire Lord 244 11125 Online
12 RO4FUN Skrekok Slaughterer 244 11125 Online
13 1Vs100 Elysia Majestic Rune Wizard 243 11125 Online
14 AEXaHoi Venus Noble Elf 243 11125 Online
15 WoDs BlackLord Empire Lord 242 11025 Online
16 POLICE Silence Dimension Summoner 241 11025 Online
17 Endgame MoFattSi Soul Wizard 238 10650 Online
18 WoDs Amara Dimension Summoner 236 10450 Online
19 Endgame Grim Empire Lord 224 9600 Online
20 WoDs JanLos Noble Elf 222 9400 Online
21 WoDs Crazy0ne Soul Wizard 222 9400 Online
22 1Vs100 BufSML Noble Elf 221 9300 Online
23 WoDs -TRU- Dimension Summoner 221 9300 Online
24 WoDs Brutus Dragon Knight 221 9300 Online
25 Endgame Maren Dimension Summoner 220 8975 Online
26 - Maro Mystic Knight 218 8875 Online
27 Endgame BAD85x Mystic Knight 218 8875 Online
28 WoDs OdessaY Majestic Rune Wizard 216 8675 Online
29 Endgame Ranni Majestic Rune Wizard 216 8675 Online
30 Endgame Omen Empire Lord 216 8675 Online
31 Endgame -MossBoss- Luminous Wizard 214 8675 Online
32 AEXaHoi ChiChi2017 Soul Wizard 211 8375 Online
33 WoDs Rasta Magic Knight 210 8075 Online
34 Endgame Karma Soul Wizard 210 8075 Offline
35 WoDs PankerokBK Dragon Knight 208 7975 Online
36 - Quess Magic Knight 207 7875 Online
37 Killer OriEO Mystic Mage 206 7775 Online
38 POLICE SatThuMu Soul Wizard 206 7775 Online
39 1Vs100 -Mokus- Slaughterer 206 7775 Online
40 POLICE GODFATHER Mystic Knight 206 7775 Online
41 Endgame PoSeiDooN Dimension Summoner 206 7775 Online
42 Endgame Cadmus Majestic Rune Wizard 205 7775 Online
43 Endgame Pimpausis High Guncrusher 205 7725 Online
44 1Vs100 chipro Noble Elf 203 7675 Online
45 RO4FUN Yoruichi Noble Elf 202 7575 Online
46 1Vs100 1stHades Shining Lancer 202 7575 Online
47 RO4FUN TRINITY Slaughterer 201 7475 Online
48 Cocacola GRWLNCR Shining Lancer 201 7425 Online
49 AEXaHoi DuyvinhX Noble Elf 201 7475 Online
50 Endgame beauty Slaughterer 201 7475 Online
51 1Vs100 -Jupiter- Noble Elf 201 7475 Online
52 Endgame Vilgefortz Luminous Wizard 201 7475 Online
53 POLICE CiaoDra Magic Knight 200 6725 Online
54 WoDs GnuKab1nu Dimension Summoner 200 6725 Online
55 - Misogynist Dragon Knight 200 6675 Online
56 WoDs oWNz Luminous Wizard 200 6725 Offline
57 - NICOLE Dimension Summoner 200 6725 Online
58 - TURKOGLU Noble Elf 200 6725 Online
59 RO4FUN SonGoku37 Majestic Rune Wizard 200 6725 Online
60 - Pavlas High Elf 200 6725 Online
61 HeLL Elven Noble Elf 200 6835 Offline
62 - Serega Empire Lord 199 6725 Offline
63 - zzlzz High Elf 194 6425 Offline
64 - DMix Mystic Knight 194 6425 Online
65 1Vs100 -Mercury- Mystic Knight 192 6325 Online
66 RO4FUN Baby Majestic Rune Wizard 191 6225 Online
67 AEXaHoi BuomXxxx Noble Elf 191 6225 Online
68 QuestZ quyen Gun Crusher 191 0 Online
69 - FlyArt Magic Knight 190 5950 Online
70 WoDs PAPICH Noble Elf 189 5950 Online
71 Endgame THANHVAN Slaughterer 189 5950 Online
72 AEXaHoi ThienNam Fist Blazer 187 5760 Online
73 AEXaHoi LMRa Mystic Mage 186 5665 Online
74 - Mana Noble Elf 185 5665 Online
75 - DIAHA High Elf 185 5665 Online
76 POLICE FreeGame Mystic Knight 182 5570 Online
77 - ackbarcito Illusion Master 182 5570 Offline
78 - mateitoml Luminous Wizard 181 5570 Offline
79 FUIYOH Suczka Dimension Summoner 180 5320 Offline
80 TURK Cehennem Noble Elf 180 5320 Online
81 POLICE Nami Noble Elf 180 5320 Online
82 - miracost Grand Master 180 5320 Offline
83 - KN1GHT Empire Lord 179 5230 Online
84 - Xknight Illusion Master 177 5140 Online
85 WoDs LOLa Dimension Summoner 176 5050 Online
86 - DevilKiler Dragon Knight 176 5050 Offline
87 - zzszz Grand Master 176 5050 Offline
88 AEXaHoi BadBoy Mystic Knight 176 5050 Online
89 POLICE Energy Mystic Mage 175 5050 Online
90 WoDs Afrodite Noble Elf 175 5050 Online
91 AEXaHoi SlickMami Noble Elf 175 5050 Offline
92 - PaPrikolu Noble Elf 174 5050 Online
93 WoDs Joker Magic Knight 173 4960 Online
94 - TienHacAm Noble Elf 173 4910 Online
95 - DESTROY Dual Master 173 4960 Offline
96 Endgame Brahster Slaughterer 172 4960 Online
97 - zzdzz Lord Emperor 172 4960 Offline
98 Endgame Kefirs Mystic Mage 171 4960 Online
99 WoDs FilippR Lord Emperor 171 4960 Offline
100 - StaticSM Soul Wizard 171 4960 Offline