Xếp hạng

Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 svap 34 50
2 GniewaS 31 50
3 CzaryMary 30 50
4 RE5PECT 30 50
5 Fist 30 50
6 NrOne 29 50
7 ADDPLS 29 50
8 Emcore 28 50
9 Darkness 28 50
10 -AQuarius- 27 50
11 Kaizenon 27 40
12 KygecHuk 27 40
13 ip14ProMax 26 40
14 Ranhk 25 40
15 Xa1n 25 40
16 KingSF 24 40
17 massacre 24 40
18 LastEnemy 24 40
19 YuZhong 24 40
20 Corsar 24 40
21 Kanade 23 30
22 Fantasy 23 30
23 1zv3rg 22 30
24 SeregaMG 22 30
25 Aida 22 30
26 Maucis 21 30
27 CoMbatCat 21 30
28 xArchilles 20 30
29 Nakatengga 20 30
30 fear1ess 20 30
31 -Gromp- 19 20
32 Enel 19 20
33 LeoTran 18 20
34 Funny 18 20
35 ed1ii 18 20
36 Alastr 18 20
37 Infern0 18 20
38 Zadiq 17 20
39 Storm 17 20
40 BlackWidow 17 20
41 Unforgiven 17 10
42 Light 17 10
43 CuCbKu 17 10
44 Evey 17 10
45 Buffka 17 10
46 Shinpai 16 10
47 KuCuKCoNyy 16 10
48 Blax 16 10
49 AxAdi 16 10
50 SipLord 15 10