Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Lerroy 223 50
2 ReMoNd 209 50
3 Chilled 203 50
4 Stewardess 173 50
5 QUIGONJINN 172 50
6 AnCutKhong 167 50
7 W1zard 141 50
8 Shiva 140 50
9 Satana 128 50
10 TargiHUN 126 50
11 Exodo 119 40
12 Madoushi 118 40
13 pasquali 105 40
14 AlitaCZ 103 40
15 ZloVreda 103 40
16 Mika 97 40
17 IdaMaria 89 40
18 Damrider 86 40
19 Girya 82 40
20 Wery 79 40
21 ThienCa 73 30
22 Chapogeuka 68 30
23 Arw3n 67 30
24 Snoop 66 30
25 Spaceman 56 30
26 ToKuDa 56 30
27 DoubleGun 46 30
28 Byba 45 30
29 Qzen 34 30
30 prev 32 30
31 LiLi 31 20
32 Reaper 28 20
33 Rood 28 20
34 kadinho 26 20
35 Muse 25 20
36 SpeedFire 25 20
37 Ehlit 24 20
38 BladerSama 24 20
39 Koresz16 20 20
40 Zolik 14 20
41 BuildMeis 13 10
42 Gunter 12 10
43 gepardC 10 10
44 YAMADA 9 10
45 Erektus 9 10
46 KhungLong 7 10
47 Gunchaazz 7 10
48 NOCHII 6 10
49 Avril 6 10
50 LowSzupi 5 10