Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 ReMoNd 120 50
2 xCZRx 115 50
3 Magician 115 50
4 Furija 107 50
5 ADDPLS 107 50
6 Fireman 104 50
7 English 104 50
8 TheBad 103 50
9 Pikon 103 50
10 DinDonJuan 102 50
11 Dober 101 40
12 Mastermind 99 40
13 Mika 99 40
14 Sonik 99 40
15 nguyhuyen 98 40
16 CuPid 97 40
17 Pered0Zzz 97 40
18 maxcan 96 40
19 maxsing 96 40
20 maxduc 96 40
21 CuMon 96 30
22 maxanh 95 30
23 maxusw 95 30
24 vavabasfaa 95 30
25 maxuse 94 30
26 maxphap 94 30
27 maxuss 94 30
28 maxhalan 94 30
29 sbebsdbshe 93 30
30 Viking 93 30
31 Pahom 93 20
32 ducto 92 20
33 maxlux 92 20
34 Claudia 92 20
35 Nyrin 91 20
36 GDucky 89 20
37 -XuanTYCT- 85 20
38 Koresz16 85 20
39 Vanlee 84 20
40 Shiva 84 20
41 Pavlas 83 10
42 Terner 83 10
43 Joker 80 10
44 Corpse 79 10
45 Laur 79 10
46 Cor7ez 79 10
47 Chaos 77 10
48 SuluSM 77 10
49 methoD 76 10
50 CSIGUSZ 75 10