Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Legends SirD Luminous Wizard 88 50 Online
2 - Anar Soul Wizard 85 50 Online
3 NuKe Ghetto Empire Lord 83 50 Online
4 SONS Katey Noble Elf 79 50 Online
5 AEXaHoi Chiryo Empire Lord 68 50 Online
6 Thedartz Jinz Magic Knight 67 50 Online
7 AEXaHoi Aries Noble Elf 63 50 Online
8 AEXaHoi Oteki Slaughterer 62 50 Offline
9 - RUBI Shining Lancer 60 50 Offline
10 AEXaHoi XiaoTian Mystic Knight 57 50 Online
11 Chicken XiaoNian Dimension Summoner 56 40 Online
12 - QiQi Noble Elf 55 40 Offline
13 Legends Naive Magic Knight 55 40 Online
14 NuKe Shinpai Fist Blazer 49 40 Offline
15 Legends Phoe Empire Lord 48 40 Offline
16 NuKe -Walker- Soul Wizard 44 40 Online
17 Thedartz XiTocDo Dimension Summoner 43 40 Online
18 SONS MoPo3 Empire Lord 43 40 Offline
19 Legends Taolinn Magic Knight 40 40 Online
20 NuKe AsASin Slaughterer 39 40 Online
21 SONS AdrianDY Dragon Knight 39 30 Online
22 AEXaHoi KyoKnight Dragon Knight 36 30 Online
23 Legends lRHCP Shining Lancer 36 30 Online
24 Thedartz redmoonxx Soul Wizard 33 30 Offline
25 AEXaHoi IRIS Empire Lord 33 30 Offline
26 - Aida Noble Elf 33 30 Offline
27 Legends SantaCruz Magic Knight 30 30 Online
28 - Benas Muse Elf 30 30 Online
29 Thedartz Romantic Noble Elf 25 30 Online
30 NuKe Abelma Majestic Rune Wizard 25 30 Offline
31 - Maya Shining Lancer 24 20 Offline
32 SONS Nauseda Dragon Knight 24 20 Online
33 AEXaHoi MagicStr Magic Knight 22 20 Online
34 NuKe Santa Dragon Knight 22 20 Online
35 Legends Euxen High Guncrusher 19 20 Offline
36 AEXaHoi -Manila- Mystic Knight 18 20 Online
37 NuKe Umbrella Slaughterer 17 20 Online
38 NuKe Shiva Noble Elf 16 20 Offline
39 AEXaHoi MageK Luminous Wizard 14 20 Online
40 SONS JemZupe Noble Elf 12 20 Offline
41 - Bunny Master Slayer 12 10 Offline
42 NuKe Wodzianka Noble Elf 11 10 Offline
43 NuKe Elwyn Dimension Summoner 9 10 Offline
44 Otaku Haruko Majestic Rune Wizard 8 10 Offline
45 - PankerokDK Blade Knight 8 10 Offline
46 - Demigod Soul Wizard 7 10 Offline
47 - Loth Magic Gladiator 7 10 Offline
48 ZandV CKEJjETOH Noble Elf 6 10 Online
49 - VinhVinh1 Fairy Elf 6 10 Offline
50 Otaku Totsuda Luminous Wizard 6 10 Offline