Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Elegant 58 50
2 RoYaN 57 50
3 Neptune 57 50
4 Helios 57 50
5 Freon 55 50
6 RoseKiIler 54 50
7 Xerath 54 50
8 DayDream 54 50
9 Wunsz 51 50
10 Bounty 50 50
11 Calixto 48 40
12 Darina 48 40
13 Morphine 47 40
14 Meadyna 46 40
15 ZeGnor 46 40
16 DungLaXuc 43 40
17 Mruk 43 40
18 Vlaginator 42 40
19 iCANFLYYYY 42 40
20 Chip 41 40
21 Decarta 40 30
22 SterydKrD 39 30
23 babameza 38 30
24 ytka 38 30
25 Bublik 38 30
26 DarkVN 37 30
27 BKnoobies 37 30
28 Ritz 37 30
29 Diechuaku 36 30
30 Brady 36 30
31 ToshiK 35 20
32 GreatMagic 35 20
33 debilas 35 20
34 Deli 35 20
35 RNSX 34 20
36 emga 34 20
37 Ashiara 34 20
38 Aelita 34 20
39 Witchelf 34 20
40 RoyalLance 33 20
41 ChoiTetLon 33 10
42 xXSuper 33 10
43 Diluc 33 10
44 DacLotZ 32 10
45 CBAP 32 10
46 Napolion 32 10
47 fazamaka 32 10
48 BERDUGO 31 10
49 Heracles 31 10
50 Light1 30 10