Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Lumi666 87 50
2 Stirred 82 50
3 Freon 80 50
4 RoseKiIler 78 50
5 Lawrance 77 50
6 LuGunny 75 50
7 DayDream 74 50
8 ytka 74 50
9 Kiritokun 72 50
10 BlackEagle 68 50
11 -Beasty- 68 40
12 Diluc 66 40
13 FuckOff 65 40
14 Entropol 64 40
15 SuiSuiBii 63 40
16 Puriru 63 40
17 MamBa1 59 40
18 LazyOne 59 40
19 Persi 58 40
20 Morphine 57 40
21 ChoiTetLon 57 30
22 Ritz 56 30
23 BeHero 55 30
24 WizShami15 52 30
25 CaptX 52 30
26 Monster 52 30
27 Truebons 51 30
28 sigurd 51 30
29 InsanoMK 50 30
30 Phovos 49 30
31 Crazy0ne 49 20
32 5times 49 20
33 BlondChick 49 20
34 Dixxtra 48 20
35 Bounty 48 20
36 Monna 48 20
37 d33p 48 20
38 CaTaY 47 20
39 KasjoPL 47 20
40 oTTo 47 20
41 Chip 46 10
42 xTBix 44 10
43 Marhand 44 10
44 Witchelf 43 10
45 Aventador 42 10
46 Bossmiks 42 10
47 Wojtylak 42 10
48 Psychotata 42 10
49 WizardELCH 42 10
50 TheBlood 41 10