Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 RoseKiIler 99 50
2 ARTI4 96 50
3 Truebons 86 50
4 Diluc 82 50
5 RNSX 76 50
6 ChoiTetLon 75 50
7 ThanhXu 70 50
8 TELEFON 62 50
9 MisSsHaNe 61 50
10 Aequitas 60 50
11 ShiRu 57 40
12 Cuuphu 54 40
13 sigurd 51 40
14 Fakyra 44 40
15 Narberal 43 40
16 greta 42 40
17 CaTaY 30 40
18 LeoNiDas 21 40
19 MILO 17 40
20 StiME 16 40
21 iNNOVwiz 14 30
22 MuJlapu 10 30
23 Beerussama 9 30
24 Kanade 9 30
25 RoseKiIIer 7 30
26 PeLee 7 30
27 LoneRanger 7 30
28 Phovos 7 30
29 JIuc 6 30
30 VodaFangBK 6 30
31 Rateeting 4 20
32 Efly 4 20
33 balbina 3 20
34 BroHandSom 3 20
35 elfPoWeR 3 20
36 Chip 3 20
37 ZzJeKingzZ 3 20
38 DazzyLi 3 20
39 Elegant 3 20
40 Shit 3 20
41 5times 3 10
42 Banane 3 10
43 Aventador 2 10
44 Muqva 2 10
45 Farmilka 2 10
46 Chitauru 2 10
47 cuuthien 2 10
48 Meadyna 2 10
49 Cigans 2 10
50 TemPesTaD 2 10