Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Finixx 125 50
2 Emcore 125 50
3 DLHP1368 124 50
4 Lukasz 119 50
5 Aida 118 50
6 ChroMG 117 50
7 Corsar 114 50
8 Record 110 50
9 PtaQ 101 50
10 Calibroo 99 50
11 Helga 87 40
12 Sulf 82 40
13 Scythe 79 40
14 Opis 76 40
15 Gracek 76 40
16 MasteR 75 40
17 Buffka 73 40
18 SatThuMu 72 40
19 Dexrevamp 71 40
20 Storm 64 40
21 Yvaine 61 30
22 Portal 61 30
23 optical 60 30
24 MG9147 55 30
25 Sokras121 55 30
26 LvBoi 54 30
27 GietTG 53 30
28 melian 53 30
29 kovotuos 53 30
30 TheMachine 53 30
31 IllUSION 52 20
32 massacre 52 20
33 HeathCliff 45 20
34 stygian 44 20
35 Curse 43 20
36 Elwyn 42 20
37 METAH 41 20
38 Paradise 40 20
39 vetal1987 37 20
40 Squishiowl 36 20
41 CoMbatCat 36 10
42 Lenshita 35 10
43 DuyVinhX 33 10
44 DeviL 33 10
45 22222 32 10
46 IRIS 30 10
47 HoLietNa 24 10
48 ElisMagnus 23 10
49 Dswopey 21 10
50 Dadyy 20 10