Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Razor 144 50
2 Lilith 134 50
3 Versace 125 50
4 RE5PECT 122 50
5 Shiva 91 50
6 Mathia 89 50
7 DarekMarek 79 50
8 SatThuMu 79 50
9 Jinz 76 50
10 Paradise 75 50
11 Kate 74 40
12 pankerok 73 40
13 Walker 70 40
14 XiaoTian 68 40
15 Opis 67 40
16 Naive 65 40
17 IRIS 64 40
18 KingSF 64 40
19 VnFear 63 40
20 DarcnessUA 63 40
21 Storm 60 30
22 -Blank0305 59 30
23 BeMe 57 30
24 SirD 56 30
25 BigBang 55 30
26 MoPo3 55 30
27 MinhKhoi 54 30
28 Heisenberg 53 30
29 DaZe 52 30
30 Shinpai 51 30
31 Scythe 51 20
32 MisterWick 50 20
33 XiTocDo 48 20
34 Axxl 47 20
35 Faaaa 46 20
36 redmoonxx 45 20
37 Corsar 44 20
38 SantaCruz 43 20
39 BluSpot 43 20
40 Dedekelle 42 20
41 LuckyLuck 41 10
42 Darku 41 10
43 LanceALot 41 10
44 Katey 40 10
45 Dexrevamp 39 10
46 kumamon 37 10
47 1zv3rg 37 10
48 PtaQ 37 10
49 WROTXER 36 10
50 Abelma 34 10