Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 world Slaughterer 11 35
2 prev Dragon Knight 4 30
3 Lerroy Shining Lancer 3 25
4 Reaper Master Slayer 3 20
5 I7ATPOH Soul Wizard 3 15
6 wodka High Guncrusher 2 15
7 Chilled Soul Wizard 1 15
8 Tmn Dark Lord 1 15
9 Satana Magic Knight 0 15
10 help Noble Elf 0 15
11 AlitaCZ Dragon Knight 0 10
12 gepardC Blade Master 0 10
13 Raziel Lord Emperor 0 10
14 Abarmotka Grand Master 0 10
15 S1ipknot Shine Wizard 0 10
16 PEBOJlbBEP Empire Lord 0 5
17 Exodo Grand Master 0 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5