Xếp hạng

Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 FirstLove Mystic Mage 4 35
2 Kanade Luminous Wizard 4 30
3 Onizuka Slaughterer 3 25
4 CayTien Soul Wizard 3 20
5 Cruel Dragon Knight 2 15
6 MGCHEM Magic Knight 1 15
7 KhungLong Empire Lord 1 15
8 VOTHUONG Empire Lord 1 15
9 Emcore Lord Emperor 1 15
10 Corsar Dimension Summoner 1 15
11 MageK Luminous Wizard 1 10
12 MasteR Grand Master 1 10
13 -BusCu- Magic Knight 1 10
14 HelpMe Soul Wizard 1 10
15 LeganBlith Dark Lord 1 10
16 LlSSANDRA Dimension Summoner 1 5
17 Wrath Master Slayer 1 5
18 Elf4e Noble Elf 0 5
19 KingSF Lord Emperor 0 5
20 Crush High Elf 0 5