Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Belarus Soul Wizard 4 35
2 CEBEP Dragon Knight 3 30
3 Verse Empire Lord 3 25
4 GreatMagic Magic Knight 1 20
5 DacLotZ Empire Lord 1 15
6 mamuts Magic Knight 1 15
7 Wunsz Soul Wizard 1 15
8 LanXinh Majestic Rune Wizard 1 15
9 Duong37aVN Dragon Knight 1 15
10 Psychotata Empire Lord 1 15
11 Anak1mBM Dragon Knight 1 10
12 KaKaNguyen Empire Lord 1 10
13 HikariYU Dimension Summoner 1 10
14 Phovos Soul Wizard 1 10
15 Pandamic Rune Grand Master 1 10
16 Victorbar High Elf 1 5
17 WizardZen Grand Master 1 5
18 Trending Shining Lancer 0 5
19 SVictorS Slaughterer 0 5
20 KhanJJ Empire Lord 0 5