Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 DuyVinhX Soul Wizard 5 35
2 HoLietNa Noble Elf 2 30
3 Aida Noble Elf 2 25
4 Emcore Empire Lord 1 20
5 massacre Magic Knight 1 15
6 Finixx Dragon Knight 1 15
7 PryzmSM Soul Wizard 1 15
8 MageK Luminous Wizard 1 15
9 Dexrevamp Soul Wizard 0 15
10 BlackWidow Mystic Mage 0 15
11 Kundunvui Shine Wizard 0 10
12 22222 Dragon Knight 0 10
13 NDPandora Bloody Summoner 0 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5