Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 RNSX Magic Knight 17 35
2 BestGL Shining Lancer 1 30
3 RoseKiIIer Empire Lord 1 25
4 MisSsHaNe Majestic Rune Wizard 1 20
5 BroHandSom Dragon Knight 1 15
6 Elegant Soul Wizard 1 15
7 -Godzilla- Magic Knight 0 15
8 Azir Dragon Knight 0 15
9 RoseKiIler Dragon Knight 0 15
10 - - - 15
11 - - - 10
12 - - - 10
13 - - - 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5