Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Magician Soul Wizard 7 35
2 ChuaTeBC Empire Lord 6 30
3 KpecT Dimension Summoner 2 25
4 Boss Shining Lancer 2 20
5 Kakashi Empire Lord 2 15
6 SuperRich Magic Knight 2 15
7 D3MonSL Slaughterer 1 15
8 GreydeR Fist Blazer 1 15
9 MrVIC Empire Lord 1 15
10 Viking Dual Master 1 15
11 KaKaGaMing Lord Emperor 1 10
12 English Empire Lord 1 10
13 HEXPuCTb Magic Knight 0 10
14 Suboi Dimension Master 0 10
15 AlitaCZ Blade Master 0 10
16 Mastermind Slaughterer 0 5
17 Avril Muse Elf 0 5
18 W1zard Soul Wizard 0 5
19 Jameson Master Gunbreaker 0 5
20 RAGDOLL Lord Emperor 0 5