Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Family PhapSu Soul Wizard 17 35 Online
2 WAGNER AISIN Noble Elf 11 30 Online
3 WAGNER Profeta Shining Lancer 10 25 Online
4 TOP1 OdessaY Rune Grand Master 10 20 Online
5 Fruit Orange Empire Lord 10 15 Online
6 TRALi MegaPiharj Slaughterer 8 15 Online
7 POLICE Cocaine Mystic Mage 8 15 Online
8 TRALi PAPICH High Guncrusher 7 15 Online
9 Fruit HienYeu091 Soul Wizard 6 15 Online
10 Fruit MySadness Noble Elf 6 15 Online
11 Fruit OnHis Mystic Knight 5 10 Online
12 AEXaHoi ThienNam Fist Blazer 5 10 Online
13 POLICE SatThuMu Soul Wizard 4 10 Online
14 Family BadBoy Illusion Master 4 10 Offline
15 POLICE CiaoDra Magic Knight 3 10 Online
16 P0LICE CLGT High Elf 3 5 Online
17 POLICE MaSaDa Noble Elf 3 5 Online
18 AEXaHoi DuyvinhX Noble Elf 2 5 Online
19 - ManaHan Noble Elf 2 5 Online
20 WAGNER ElfPanda Noble Elf 1 5 Online