Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Onizuka Empire Lord 8 35
2 coolboy23 Soul Wizard 4 30
3 Kanade Soul Wizard 3 25
4 Diluc Soul Wizard 3 20
5 RoseKiIler Dragon Knight 3 15
6 DacLotZ Empire Lord 2 15
7 SympLe Empire Lord 1 15
8 Trending Shining Lancer 1 15
9 BeHero Grand Master 1 15
10 HellKeeper Empire Lord 1 15
11 MilKyn Dimension Summoner 1 10
12 -GoldBull- Dragon Knight 1 10
13 Kiritokun Dragon Knight 0 10
14 ThinhTobi Soul Wizard 0 10
15 Gaming Shining Lancer 0 10
16 Morphine Soul Wizard 0 5
17 Electronic Empire Lord 0 5
18 LaoDaiVN Slaughterer 0 5
19 Verse Empire Lord 0 5
20 d33p Blade Master 0 5