Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 -Kanade- Empire Lord 301 20000
2 ZloVreda Mystic Mage 301 19950
3 o0-BOSS-0o Dragon Knight 301 20000
4 ZzKuanhzZ Empire Lord 301 20000
5 AgilityWiz Soul Wizard 301 19700
6 AngelEyes Majestic Rune Wizard 301 19950
7 Azir Dragon Knight 301 19950
8 BeTueMan Magic Knight 301 19950
9 ChoiTetLon Soul Wizard 301 20000
10 Demons Dragon Knight 301 19950
11 DeviL Slaughterer 301 20000
12 Elegant Soul Wizard 301 20000
13 Evil Slaughterer 301 19950
14 PinkBull Dragon Knight 301 19700
15 -Devil- Soul Wizard 301 20000
16 MsDevil Slaughterer 301 19950
17 RNSX Magic Knight 301 20000
18 B52shot Noble Elf 301 20000
19 Chelsea Magic Knight 301 20000
20 MTuyetLinh Empire Lord 301 19950
21 Saladin Empire Lord 301 19700
22 T1Faker Luminous Wizard 301 19950
23 ThinhTobi Soul Wizard 301 19950
24 -Dragon- Dragon Knight 301 20000
25 -X-Laws- Soul Wizard 301 20060
26 BIRDS Empire Lord 301 19950
27 BoThangBua Empire Lord 301 20060
28 l13l Magic Knight 301 19950
29 NanDeKoRe Majestic Rune Wizard 301 0
30 ScoopyDoo Soul Wizard 301 19950
31 -ODIN- Empire Lord 301 20000
32 ExcuseMe Empire Lord 301 19950
33 GodRa Empire Lord 301 19950
34 MoFattSi Soul Wizard 301 19950
35 NgocTrjnh Slaughterer 301 19950
36 XooooooX Dimension Summoner 301 20000
37 -Mokus- Dragon Knight 301 19950
38 Future2 Soul Wizard 301 19950
39 JeanPhoto Magic Knight 301 19950
40 -Onizuka- Dragon Knight 301 19950
41 SMKent Dimension Summoner 301 20010
42 Vol4ara High Guncrusher 301 0
43 -DANGER- Soul Wizard 301 19950
44 17SUPERSL Slaughterer 301 0
45 Duarda Soul Wizard 301 19650
46 arinomoto Dragon Knight 301 0
47 UnkownWiz Soul Wizard 301 19950
48 -iphone13- High Guncrusher 301 19950
49 CuopRoyal Empire Lord 301 0
50 PEBOJlbBEP Empire Lord 301 19950
51 QuanVu Magic Knight 301 0
52 --BusCu-- Soul Wizard 301 19950
53 AlitaCZE Dragon Knight 301 19950
54 CayGold Soul Wizard 301 20000
55 solaydoVII Master Slayer 301 0
56 zenzen0 Dragon Knight 301 0
57 CaptainA Fist Blazer 301 0
58 ilusive Master Slayer 301 0
59 TheKings32 Mirage Knight 301 0
60 Syoukoo Summoner 301 0
61 FAATER Dark Knight 301 0
62 ABklock Dragon Knight 300 15725
63 BOMBRDIR High Guncrusher 300 19950
64 BaodaSuboy High Guncrusher 300 19950
65 1STEP Dragon Knight 299 18950
66 BroHandSom Dragon Knight 299 19000
67 Robin Noble Elf 299 19000
68 delsun Dragon Knight 298 18950
69 Archon1109 Magic Knight 298 18950
70 Ewicha Noble Elf 298 19000
71 -GauMap- Soul Wizard 298 18950
72 ARTI4 Magic Knight 297 18950
73 razvedka Slaughterer 297 18950
74 Abarmotka Soul Wizard 297 18950
75 -ORION- Magic Knight 297 18950
76 Global Magic Knight 297 0
77 iNNOVwiz Soul Wizard 296 18950
78 XoooooooX Fist Blazer 296 18950
79 Glorfindel Dragon Knight 296 18950
80 Tequilaa High Guncrusher 296 19275
81 -Positive- Dragon Knight 295 19000
82 -Cruel- Soul Wizard 295 18950
83 TruongPhi Magic Knight 295 0
84 LostinMU Soul Wizard 294 18950
85 -Dracula- Magic Knight 293 18950
86 Belphegor Empire Lord 293 18950
87 EBANUVUXO Dimension Summoner 293 18950
88 MIHCK Soul Wizard 293 18950
89 SexyLADY Majestic Rune Wizard 293 18950
90 Theoden Empire Lord 293 18950
91 NEZABUDKA Slaughterer 293 18950
92 ptnay Lord Emperor 293 0
93 ReMoNd Dimension Summoner 293 18950
94 I7ATPOH Soul Wizard 293 18950
95 Knuckle Fist Blazer 292 18950
96 SSIN Luminous Wizard 292 0
97 ChuperM Soul Wizard 292 18950
98 HorusMG Magic Knight 292 18700
99 Symp Empire Lord 292 18950
100 macoWIZ Soul Wizard 292 18950