Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Sublime -Asuna- Noble Elf 301 15025 Online
2 WGAW -Athena- Shining Lancer 301 15025 Offline
3 - -AzTeC- Fist Blazer 301 15025 Offline
4 Detected -Blang1877 Mystic Knight 301 15025 Online
5 Sublime -BlooMooN- Slaughterer 301 15110 Online
6 - -BusCu- Shining Lancer 301 15025 Online
7 Sublime -DarkBane- Dragon Knight 301 15560 Online
8 Warrior -Devil- Soul Wizard 301 15025 Offline
9 - -Dragon- Dragon Knight 301 15025 Offline
10 BROTHER -Eagle- Dragon Knight 301 15025 Offline
11 AZERI -Fa- Dragon Knight 301 15025 Offline
12 Sublime -Fate- Fist Blazer 301 15025 Offline
13 AEXaHoi -IRIS- Empire Lord 301 15025 Offline
14 - -JohnWick- Empire Lord 301 15025 Offline
15 Sublime -Juiby- Dragon Knight 301 15025 Online
16 Warrior -Kanade- Empire Lord 301 15025 Offline
17 - -Karma- High Guncrusher 301 15025 Offline
18 - -KHOA- Soul Wizard 301 15025 Online
19 Warrior -Legend- Empire Lord 301 15025 Offline
20 MateSte -Manila- Mystic Knight 301 15025 Offline
21 Sublime -MK- Shining Lancer 301 15025 Offline
22 - -Mokus- Dimension Summoner 301 15025 Offline
23 - -ODIN- Empire Lord 301 15025 Online
24 Sublime -Onizuka- Dragon Knight 301 15025 Online
25 Warrior -ORION- Magic Knight 301 15025 Online
26 NuKe -Piktas High Guncrusher 301 15025 Online
27 Warrior -Positive- Dragon Knight 301 15025 Offline
28 - -Ryder Empire Lord 301 15025 Online
29 - -Ryder- Slaughterer 301 15025 Offline
30 HUNTER -ScoopyDoo Luminous Wizard 301 15025 Offline
31 NoLove -SimpLord- Luminous Wizard 301 15025 Offline
32 - -Tsu-NaMi- Soul Wizard 301 15025 Offline
33 Sublime -Walker- Soul Wizard 301 15025 Online
34 NuKe 1STEP Dragon Knight 301 15025 Online
35 Sublime AgilityWiz Soul Wizard 301 15025 Online
36 Sublime AlitaCZE Dragon Knight 301 15025 Offline
37 - AloMux Luminous Wizard 301 15025 Offline
38 - AngelEyes Majestic Rune Wizard 301 15025 Offline
39 Warrior Angelica Majestic Rune Wizard 301 15025 Offline
40 - Aros Luminous Wizard 301 15025 Offline
41 Sublime Belletza Noble Elf 301 15025 Online
42 NuKe BeMe Soul Wizard 301 17520 Online
43 - BeTueMan Magic Knight 301 15025 Offline
44 - BlackKut Magic Knight 301 15025 Offline
45 VINACAFE BoDuongOi Dragon Knight 301 15025 Offline
46 Sublime bucho Soul Wizard 301 15025 Offline
47 NuKe carapus Slaughterer 301 15025 Online
48 - Chelsea Magic Knight 301 15025 Offline
49 HUNTER ChoiTetLon Soul Wizard 301 15025 Online
50 HUNTER contra2 Noble Elf 301 15295 Offline
51 NuKe Corsar Dimension Summoner 301 15025 Online
52 VINACAFE DaiNhan Dragon Knight 301 15025 Offline
53 NuKe DCR2 Magic Knight 301 15025 Offline
54 HUNTER DeathBook Dragon Knight 301 15025 Offline
55 - DeviL Slaughterer 301 15025 Offline
56 - dmga Fist Blazer 301 15025 Offline
57 SegaX100 DuyvinhX Soul Wizard 301 15025 Offline
58 EAGLE EagleKing Empire Lord 301 15025 Offline
59 - edossis Soul Wizard 301 15025 Offline
60 - efffga Noble Elf 301 15025 Offline
61 - efga Noble Elf 301 15025 Offline
62 Warrior Elvis Soul Wizard 301 15025 Offline
63 - Everette Dragon Knight 301 15025 Offline
64 Legends Evil Slaughterer 301 15025 Offline
65 - ExcuseMe Empire Lord 301 15025 Offline
66 - gkiema Mystic Knight 301 15025 Offline
67 VINACAFE GodRa Empire Lord 301 15025 Offline
68 - HoangLaoTa Soul Wizard 301 15025 Offline
69 - iButterfly Slaughterer 301 15025 Offline
70 - JeanPhoto Magic Knight 301 15025 Offline
71 PRIMEL KaKaNguyen Empire Lord 301 15025 Offline
72 VINACAFE KangToRo Mystic Knight 301 15025 Offline
73 NuKe Kateh Dimension Summoner 301 15025 Online
74 NuKe Katey Noble Elf 301 15025 Online
75 - Knuckle Fist Blazer 301 15025 Offline
76 NuKe Laguna Noble Elf 301 15025 Online
77 NuKe Lunaraa Majestic Rune Wizard 301 15025 Online
78 - MashRush High Guncrusher 301 14215 Offline
79 NuKe masscara Magic Knight 301 15025 Online
80 - MoFattSi Soul Wizard 301 15025 Offline
81 HUNTER MorganBRO Soul Wizard 301 15025 Offline
82 - MsDevil Slaughterer 301 15025 Offline
83 SONS Naive Magic Knight 301 15025 Online
84 - NanDeKoRe Majestic Rune Wizard 301 15025 Offline
85 GETODACI Piiktas Mystic Knight 301 15025 Offline
86 Warrior Psyche Noble Elf 301 15025 Offline
87 Warrior QuanVu Noble Elf 301 15025 Offline
88 NuKe Razor Soul Wizard 301 15025 Online
89 Warrior RNSX Magic Knight 301 15025 Offline
90 NuKe SantaCruz Magic Knight 301 15065 Online
91 - SatThuMu1 Soul Wizard 301 15025 Offline
92 HUNTER ScoopyDoo Soul Wizard 301 15025 Online
93 VINACAFE SSIN Luminous Wizard 301 15025 Offline
94 - Steward3ss Dimension Summoner 301 15025 Offline
95 NuKe SwoleBoy Dragon Knight 301 15025 Online
96 HUNTER T1Faker Luminous Wizard 301 15095 Online
97 - TDLove Slaughterer 301 15025 Offline
98 Warrior Tequilaa High Guncrusher 301 15025 Offline
99 Heno Therdon Grand Master 301 0 Offline
100 WGAW TocBacBchD Empire Lord 301 15025 Offline