Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Elegant Soul Wizard 301 20000
2 ExcuseMe Empire Lord 301 19950
3 -Dragon- Dragon Knight 301 20000
4 edossis Soul Wizard 301 19950
5 o0-BOSS-0o Dragon Knight 301 20000
6 -Devil- Soul Wizard 301 20000
7 DeViL Slaughterer 301 19950
8 ChoiTetLon Soul Wizard 301 20000
9 PinkBull Dragon Knight 301 19700
10 -Kanade- Empire Lord 301 20000
11 BoThangBua Empire Lord 301 20060
12 -Samantha- Slaughterer 301 20000
13 Chelsea Magic Knight 301 20000
14 XooooooX Dimension Summoner 301 20000
15 Verse Empire Lord 301 20000
16 Azir Dragon Knight 301 19950
17 MinhPhuc Dimension Summoner 301 19950
18 Future2 Soul Wizard 301 19950
19 NgocTrjnh Slaughterer 301 19950
20 Duarda Soul Wizard 301 19650
21 Syoukoo Summoner 301 0
22 BOMBRDIR High Guncrusher 299 18950
23 ThinhTobi Soul Wizard 299 18950
24 Archon1109 Magic Knight 298 18950
25 Robin Noble Elf 298 19000
26 MTuyetLinh Magic Knight 297 18950
27 AngelEyes Majestic Rune Wizard 297 18950
28 ABklock Dragon Knight 297 14725
29 Demons Dragon Knight 295 18950
30 Gelandewag Soul Wizard 295 18950
31 ThanhXu Empire Lord 294 18950
32 Glorfindel Dragon Knight 293 18950
33 AgilityWiz Soul Wizard 293 18700
34 Saladin Empire Lord 293 18700
35 iNNOVwiz Soul Wizard 293 18950
36 MIHCK Soul Wizard 293 18950
37 ARTI4 Magic Knight 293 18950
38 NEZABUDKA Slaughterer 293 18950
39 SexyLADY Majestic Rune Wizard 293 18950
40 imZeus Empire Lord 293 18950
41 XoooooooX Fist Blazer 292 18950
42 ChuperM Soul Wizard 292 18950
43 delsun Dragon Knight 291 18950
44 naitou Dragon Knight 291 18950
45 -Saladin- Dragon Knight 290 18250
46 Rukzak Dimension Summoner 290 18200
47 Brothero Empire Lord 290 18200
48 macotoWIZ Soul Wizard 289 18155
49 Perv1K Soul Wizard 287 18010
50 -DL- Empire Lord 287 18070
51 Onizuka Empire Lord 286 18060
52 Evil Slaughterer 286 18010
53 Firengeez Shining Lancer 286 18010
54 -Karma- Magic Knight 286 18010
55 -Dracula- Magic Knight 286 18010
56 Trending Shining Lancer 286 18060
57 EBANUVUXO Dimension Summoner 286 18010
58 -X-Laws- Magic Knight 286 18120
59 Century Dragon Knight 286 18010
60 -Phoenix- Dragon Knight 286 18060
61 smokeweed Magic Knight 286 17710
62 TrainZen Empire Lord 286 18010
63 Yatta High Elf 286 0
64 Alendra Muse Elf 286 0
65 longvu Dark Knight 286 0
66 JuibyLord Empire Lord 285 18010
67 -Asakura- Soul Wizard 285 18010
68 Ellie Slaughterer 285 18155
69 Symp Empire Lord 283 17915
70 quanbaby1 Soul Wizard 283 17915
71 Toang Empire Lord 283 17965
72 SheZe Soul Wizard 282 17895
73 macoWIZ Soul Wizard 281 17725
74 -Beasty- Dragon Knight 280 17025
75 UnDead Soul Wizard 279 17025
76 JonFire Magic Knight 279 16975
77 -Avenger- Empire Lord 279 16975
78 coolboy23 Soul Wizard 279 17025
79 DacLotZ Empire Lord 279 17025
80 KaKaNguyen Empire Lord 277 17025
81 ZzKuanhzZ Empire Lord 276 17025
82 -Ruby- Dragon Knight 276 17025
83 bacmenh2 Dark Lord 276 0
84 -GoldBull- Dragon Knight 276 17025
85 Belletza Noble Elf 276 16975
86 -Dewars- Dimension Summoner 274 17025
87 Morph Soul Wizard 274 16975
88 1STEP Dragon Knight 273 16850
89 oTonyBKo Soul Wizard 273 16850
90 Belphegor Empire Lord 272 16850
91 odeccit Soul Wizard 271 16475
92 HoaLong Empire Lord 271 16475
93 BaDumTsss Empire Lord 271 16775
94 XxxxxxxxX Dimension Summoner 271 16770
95 MrsVerse Majestic Rune Wizard 271 16725
96 PerviK Mystic Mage 270 15975
97 haneda03 Noble Elf 270 15975
98 DemonRin Fist Blazer 267 16030
99 Wicked Dragon Knight 266 15975
100 Yahooo Noble Elf 264 15975